Enervent panostaa passiivitaloihin

Porvoolaisyritys Enervent uskoo vahvasti energiatehokkaaseen konseptiin nimeltä passiivitalo. Rakentajat Suomessa ovat tosin vasta heräämässä – ensimmäinen VTT:n passiivitalomääritelmän mukainen pientalo on valmistumassa Vantaan Tikkurilaan. Mutta muualla Euroopassa ja naapurimaa Ruotsissa passiivitaloja on jo useita. Enerventissä ollaankin tiiviisti seurattu passiivitalojen kehitystä ja todettu että tämän tyyppinen rakentaminen on osa tulevaisuutta.

Kun passiivitalojen ja niin kutsuttujen matalaenergiatalojen rakentaminen yleistyy Enervent haluaa olla ensimmäisenä paikalla. Pioneerina oleminen on tuttua Enerventissä; kun yritys vuosia sitten toi markkinoille ilmanvaihtojärjestelmät pyörivällä lämmönsiirtimellä kilpailijat suhtautuivat epäilevästi. Epäluulot osoittautuivat aiheettomiksi. Uudesta järjestelmästä tuli menestys.

Ilmastonmuutos on tosiasia joka vaatii nopeita toimenpiteitä. Kioton ilmastosopimuksen pohjalta on rakennettu pyramidi-malli joka kuvaa keinoja saavuttaa päästötavoite (tavoitteena on vakiinnuttaa ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuus sellaiselle tasolle, joka ei vaaranna ilmakehän tilaa ja toimintaa. 176 teollisuusmaata on ratifioinut sopimuksen). Pyramidin mukaan rakennusten eristäminen ja tiivistäminen yhdistettynä energiatehokkaaseen ilmanvaihtoon, on paras tapa vähentää ympäristövaikutuksia.

Euroopassa rakennusten osuus kaikesta energiankäytöstaä on 40 prosenttia. Suomessa rakennusten energiakulutus aiheuttaa kolmanneksen maan kasvihuonepäästöistä, eli noin 22 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa. Lämmityskustannusten vähentäminen uudisrakennuksissa on toisin sanoen tehokas tapa torjua ilmaston lämpenemistä ja tässä pilee passiivitalojen markkinarako. Passiivitason uudis- ja peruskorjausrakentamisella voitaisiin säästää yli 70 % nykymääräysten mukaisten rakennusten lämmitysenergiasta.

Ei ole siis ihme että Enerventin usko passivitalojen ja matalaenergiatalojen aluevaltaukseen on luja. Kun rakennusmääräyksiä muutamien vuosien sisällä yhä tiukennetaan, uudisrakentajille ei ole tarjolla muita vaihtoehtoja kuin energiatehokkaat talot.

Enervent panostaa nyt täysillä passiivitaloihin. Tarjolla on useita erilaisia energiaa säästäviä ilmanvaihtojärjestelmiä matalaenergia rakentamiseen. Kaikissa järjestelmissä on korkea ilmanvaihdon energian talteenoton hyötysuhde: ne pystyvät hyödyntämään jopa 85 % jäteilman lämmöstä. Toisin sanoen: sen sijaan että lämmin, noin + 20 asteinen ”käytetty” ilma puhallettaisiin ympäristöön, lämpöenergia otetaan talteen jäteilmasta. Kun ulkoilma on –20° jäteilma voidaan poistaa talosta –14 asteisena. Tämä mahdollistaa korkeamman energiahyötysuhteen ja vähentää lämpökustannuksia.

Sen lisäksi että järjestelmät hyödyntävät jäteilman lämmön, ne ottavat talteen yökylmän ja viilentävät tuloilman käyttämättä yhtään lisäenergiaa. Tämän toiminnon ansiosta talonrakentajan ei välttämätt tarvitse sijoittaa kalliisti ilmastointilaitteisiin joita käytetään vain vuoden lämpiminä kuukausina.

Peruskomponentti Enerventin ilmanvaihtojärjestelmissä on pyörivä lämmönsiirrin jonka tehtävänä on hyödyntää ja tallentaa lämpö jäteilmasta ja siirtää se järjestelmän kautta tulevaan tuloilmaan. Lämpö kertyy pyörivään lämmönsiirtimeen kun jäteilma johdetaan siirtimen kautta ympäristöön. Lämmönsiirtimen pyöriessä lämpömassa kuljeutuu tuloilman puolelle. Tällä tavalla ulkoilma saadaan lämmitettyä ennen kuin se puhalletaan taloon.

Enervent tarjoaa neljää eri energiatehokasta ilmanvaihtojärjestelmää passiivitaloihin. Mallista  riippuen ne voidaan asentaa ullakolle, seinään tai lattialle 50 m² ja 800 m² kokoisiin asuntoihin ja taloihin. Mikäli energiaa halutaan säästää vielä lisää, järjestelmään voi asentaa niin kutsuttuja ekopuhaltimia eli tasavirtapuhltimia tavallisten puhaltimien sijaan. Ekopuhaltimet ovat noin pari sataa euroa kalliimpia kuin tavalliset puhaltimet mutta käyttävät puolet vähemmän energiaa. Hieman korkeampi hinta maksaa täten itsensä nopeasti takaisin.

Enerventin laitteet voi myös mainiosti yhdistää maa- tai ilmalämpöpumppuun. Pyörivän lämmönsiirtimen takia jälkilämmön tarve on pieni ja tarvittaessa ilmanvaihtolaitteen sisäänrakennettu sähkö- tai vesipatteri antaa jälkilämpöä vuoden kylminä kuukausina. Enerventin Cooling Geo-automatiikka mahdollistaa ”ilmaisen” viilennyksen kesäisin taloissa joissa on maa- tai kalliolämpöpumppu. Ilmanvaihtojärjestelmä viilentää tuloilman käyttämällä maalämpöpumpun vesi-glykoli liuosta.

Passiivitaloille tämä on erinomainen ratkaisu koska lämpöpumppu vähentää huomattavasti energian tarvetta. Lämpöpumppu hyödyntää energian jota on maaperässä ja siirtää sen taloon. Periaatteessa kyse on ”ilmaisesta” energiasta. Kaikki lämpöpumput toimivat tosin sähköllä mutta verrattuna tavanomaiseen sähkökattilaan energiankulutusta voidaan laskea jopa puolella.
 

Lähde: Enervent
www.enervent.fi